Lite om
Mats Kuoppala / numer Mats Liljeholm
och Herold Lundins harptyp

av Gunnar Fredelius

Elin Skoglund har en sida om Mats här - likaledes ur ett personligt perspektiv.
Herold Lundin kan du läsa mer om här. Och på sidorna om Curt Jinder respektive
Gunnar Fredelius finns mer om Lundins och Kuoppalas insats för folkmusiken..

Mats Kuoppala (numer Mats Liljeholm) född 1930 i Orsa, gjorde en stor instas för harpans spridning i början på 70-talet, och bidrog på olika sätt till nyckelharpboomen. Tex med gruppen Harpan Min som bl a framträdde på radio och tv och gav ut skivor. Till skivorna följde nothäften vilket bidrog till att låtarna spelades av envar. Bland Mats Kuoppalas elever kan nämnas Peter Ersson, Peter Puma Hedlund och Åsa Jinder.

Mats gick Ingesunds folkliga musikskola 1948-50. Började på 50-talet spela silverbasharpa, men lånade senare en kromatisk av Eric sahlström. Tog riksspelmansmärket 1969.

Tillsammans med Anders Liljefors introducerade han folkmusik vid spelkurser för ungdom på Wiiks folkhögskola.1971 utvecklade Herold Lundin sin nyckelharptyp i samarbete med Mats Kuoppala. Det var startskottet för en utveckling som gick parallellt med den som skedde i Österbybruk kring Eric Sahlström - och i visst samarbete med honom. Frågan om hur det skulle sett ut i dag om nyckelharpan fått sin nyspridning utan ett av dessa "ben" går inte att besvara. Men man kan bara konstatera att den explosiva utvecklingen i Stockholm till största delen kom sig av Kuoppalas och Lundins arbete.

1972 utvecklade Mats och Herold FS's cirkelverksamhet för nyckelharpbygge. En bygghandledning gavs ut. 1975 var de första 1500 exemplaren slut och man tryckte 2000 till. 1974 spelade han in en LP med Sven-Ertic Johanssons Nyckelharpkonsert.Ragnar Berglund fungerade som kursledare både i Harpan min och tex på Säbyholm. Samt på Leif Alpsjös kurser från 1975 på Österby.


Ur stockholmsperspektivet upplevdes de första åren av nyckelharpvågen som Lundin/Kuoppalavågen. Lundin/Kuoppala gjorde det nämligen möjligt för gemene man i Järfälla och stockholmsområdet att efter en lättfattlig och instruktiv byggbeskrivnming bygga ett musikinstrument. Ett instrument som det var lätt att lära sig spela på. Byggarna i cirklarna hade som regel aldrig sett någon annan nyckelharptyp än Lundinharpan. Den harpmusik de först kom i kontakt med var Kuoppalas. Hans nyckelharpskola gjorde det lätt för noviserna att komma igång med spelet. Nybörjarna kunde spela i hop med drivna musikanter med hjälp av Kuoppalas kompteknik. Den innebar att man först bara kompade på lösa strängar för att sedan gå över till mer avancerat komp och melodispel. Dessa två komponeter i kombination - lätt att bygga, lätt att komma igång med spelet - utgjorde grunden för succen. I hushåll där det aldrig tidigare spelats levande musik hördes plötsligt Båtsman däck, Visa från tystberga, Marsätrarn och Äppelbo gånglåt. På stadshuset 1975, där Kuoppala ordnade vad han kallade "vasaloppet på nyckelharpa", fick många av oss för första gången träffa och lyssna på Eric Sahlström.


Vasaloppet uppmärksammades stort och gav god reklam för nyckelharpbygge och -spel. Mats startade tillsammans med Anders Liljefors tex ungdomskurserna på Wiik. Från 1972 ledde Mats ungdomskurserna Midsommarlåt på Säbyholm.1974 spelade Mats in Sven-Eric Johanssons Nyckelharpskonsert på skiva.Mats Kuoppalas harpa.

Nia Kuoppala
Mats dotter Nia, 1976, foto Birger Björnerstedt

Josefin
Dotterdotter Josefin, foto Per-Ulf Allmo 2005

Gunnar Fredelius

Till Nyckelharpans Forum (om du redan är där i frames. Klicka då i stället i menyraden)