Gunnar Ahlbäck

Gunnar Ahlbäck är en av dem som betytt mest för att nyckelharpan fick den nyspridning den fick
i samband med "gröna vågen". Han var också med och startade upp Nyckelharpans stämma med strort S,
nml Österbystämman. Han har ägnat sig åt ovärdelig forskning och "nedkommit" med böcker såsom Nyckelharpfolket.


Gunnar invigningstalar på Österbystämman 2002
foto Esbjörn Hogmark

Gunnar föddes 1929. Han har många järn i elden. Morkarla gamla skola är ett museum, där tiden stannade 1949. Skolklasser kan komma och uppleva en skoldag med griffeltavlor och annat som hör till.

De första harpbyggcirklarna i landet kom till genom hans initiativ och idoga arbete. 1972 började han tillsammans med Anton Jernberg, Lars Hugo Sundkvist och Eric Sahlström planera en ren odlad nyckelharpstämma med harpbedömning. Dvs det gällde då harpbygge, inte spelmanstävling. Efter att Gunnar med Antons hjälp startat upp Österby Folkdanslag, hölls så den första Österbystämman 1975. Då bestod arbetsgruppen även av Anders Söderberg och Christer Wahlgren

 

Jag citerar om Gunnar Ahlbäck från skivomslget på Låtar från Österbybruk.
"Andra led i strävandena att återväcka instrumentet blev dels att sommartid arrangera en nyckelharutställning i Orangeriet vid Lövstabruk, dels att tillsammans med Gunnar Fredelius 1990 starta och driva VM i nyckelharpa
Ahlbäck var som ordförande i Eric Sahlströms minnesfond en av de tre grundarna av Eric Sahlström-Institutet i Tobo.
Han har skrivit boken Nyckelharpfolket samt åtskilliga artiklar om nyckelharpan och dess utövare. Producerat grammofonskivor och kassettband.
Österby folkdanslag vill härmed framföra sitt stora tack till Per Gunnar för hans stora insatser för folkkulturens bevarande.

Skivan citatet är hämtat från är en klassiker - producerad av Gunnar Ahlbäck inför den första nyckelharpstämman - nu utgiven på nytt som CD. Medverkar gör bl a Eric sahlström och Justus Gille och Viktor Vikman.

En av de böcker Gunnar publicerat är "Boken om Eric Sahlström"
Här får vi möta en av de stora inom svenskt musikliv på 1900-talet, en legend redan under sin livstid. Spelmannens historia berättas i text och bild av hans hustru, barn, bror, svägerska, vänner och spelmanskamrater. Känslan av värme, glädje och tacksamhet över att ha fått uppleva Eric på nära håll går inte att ta miste på i de mycket underhållande och personligt skrivna avsnitten. I boken analyseras dessutom Erics spel, nyckelharpbygge, bakgrund och tradition ingående.
Författare: Jan Ling, Sture & Greta Stina Sahlström, Anna Sahlström, Sigurd Sahlström, Sigbritt Sahlström, Sonia Sahlström Larsson, Gösta Sandström, John Olsson, Esbjörn Hogmark, Gunnar Ahlbäck, Gunnar Fredelius

Gunnar Ahlbäck till höger i samspråk med Gunnar Fredelius, på tröskeln till
nyckelharputställningen i
Foto Per-Ulf Allmo

Gunnar har tillsammans med Gunnar Fredelius också utarbetat en typologi för nyckelharpan och tillsammans har de bland annat utkommit med Nyckelharpan nu och då samt Nyckelharpan i nytt ljus. Och mer är på väg :-)

Gunnar på Östeby 2002 foto Gunnar F

Gunnar tv leder arbetet i juryn. Här vid ungdomsmästerskapet år 2001. Foto Esbjörn Hogmark


Här samtalar han med Kalle Ågren på en harputställning
en av de många som Gunnar anordnat bl a på Skansen i Stockholm och Östhammar.
Foto Gunnar F


Gunnar under den uppskattade undervisningen på Toboinstitutet
Foto Esbjörn Hogmark


Harpbedömningen i Österbybruk. Esbjörn Hogmark plåtade kollegerna
Hasse Gille, Sture Sahlström, Gunnar Ahlbäck samt Karl Arne Gille.
Här bedöms två moraharpor.
Foto Esbjörn Hogmark

På nyckelharputställningen 2002. Foto Esbjörn Hogmark


Här studeras harpor på utställningen, samt sjungs i kyrkan. Foto Gunnar F


Gunnar är mannen bakom den legendariska österbyplattan från
Österbystämmans första år.

 

 

Till Nyckelharpans Forum (om du redan är där i frames. Klicka då i stället i menyraden)