Nyckelharpans Forum

Gunnar Ahlbäck

 


Under Nyckelharpstämman i Österbybruk 2020 https://www.gilleochnyckelharpstamman.se/
hålls ett seminarium på lördagen kl 11.30-12-15 där Gunnar Ahlbäck berättar om hur han bidrog till att sätta Österbybruk på kartan som nyckelharpans mekka.

Han är en av brukets allra största eldsjälar med starkt intresse för sin hembyggd och inte minst vår nyckelharptradition. Tillsammans med bland andra Anton Jernberg tog han initiativ till den första nyckelharpstämman i Österbybruk.
 
Uppdaterad 2020-02-15


Kortfattat om Gunnar Ahlbäck

Gunnar Ahlbäck tilldelades Region Uppsalas hedersstipendium 2019 för sitt mångåriga arbete med att undersöka, nedskriva, förmedla och skapa bestående strukturer för länets kulturhistoriska arv.

I Gunnar Ahlbäck samsas främjaren för folkmusiken, den lokala historien, kyrkohistorien och folkbildningen. Med utgångspunkt i Morkarla utanför Österby har han arbetat med att lyfta fram de medeltida kyrkornas kulturskatter, skolans historia och det musikaliska arvet.

Gunnar Ahlbäck har starkt bidragit till att folkmusiken och inte minst nyckelharpan är en levande del av Nordupplands kulturliv. Som en av grundarna av spelmansstämman i Österbybruk och framför allt Eric Sahlström Institutet i Tobo har han varit med om att placera Uppsala län i centrum för den svenska folkmusiken och folkdansen.

Sture Hogmark


Lite mer om Gunnar Ahlbäck


2017 utsåg Österby-Dannemora Socialdemokratiska förening Gunnar Ahlbäck till årets bruksare
Detta för ett storartat och engagerat arbete i bygden innefattande grundandet av hembyggdsföreningen, nyckelharpstämman och Österby folkdanslag. Gunnars kommentar till detta var att han inte gjorde det ensam, utan en som var ovärdelig för att starta upp föreningarna var Antan Jernberg
.

De nämnda insatserna för kulturen var de som anfördes i det sammanhanget, men Gunnar Ahlbäcks arbetsfält innefattar mycket mer än det. Han var initiativtagare till VM i Nyckelharpa och sedan starten 1990 har han varit ordförande för VM:s tävlingskommitté. Inte heller när det gällde att starta upp VM bör man glömma bort att nämna Anton Jernberg.

Bland andra utmärkelser finner vi
Uplands Spelmansförbunds guldmärke 1991
Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds förtjänstmedalj 1993
Österby-Dannemoras hederstitel Årets bruksare 2017
Region Upplands Hedersstipendiat för sina kulturhistoriska gärningar 2019


Vidare har Gunnar varit kyrkvärd i Morkarla i över 50 år. Det är ju ingen utmärkelse, men det utmärker sig

Gunnar föddes 1929 och växte sedan upp i Örebro. Sedan blev det flytt till Göteborg för högre studier. Där träffade han sin blivande hustru Christina. Efter 15 år flyttade de till lärarbostaden i Morkarla efter en mellantid i Säter.

   

Målningarna i Dannemora kyrka Valvgubbar i medeltida kyrkor av Gunnar Ahlbäck

Flerstämmigt, medförfattare Gunnar Ahlbäck

Nyckelharpfolket av Gunnar Ahlbäck

 

1972 började Gunnar tillsammans med Anton Jernberg, Lars Hugo Sundkvist och Eric Sahlström planera en renodlad nyckelharpstämma med harpbedömning.

Harpbedömningen gällde alltså harpbygge, inte spelmanstävling.
Efter att Gunnar med Antons hjälp startat upp Österby Folkdanslag, hölls så den första Österbystämman 1975.
Låtar på nyckelharpa från Österbybruk
I vardagsrummet hemma hos paret Ahlbäck spelades en unik grammofonskiva in. Detta inför den första nyckelharpstämman som sedan dess hålls helgen före midsommar vart år.

Spelmän: Justus Gille, Viktor Vikman, Eric Sahlström, Per Oskar hellgren, Per Jernberg samt ett spelmanslag från Österbybruk

Jag citerar från skivomslaget vid återutgivningen, CD-versionen,
"Andra led i strävandena att återväcka instrumentet blev dels att sommartid arrangera en nyckelharutställning i Orangeriet vid Lövstabruk, dels att tillsammans med Gunnar Fredelius 1990 starta och driva VM i nyckelharpa

Ahlbäck var som ordförande i Eric Sahlströms minnesfond en av de tre grundarna av Eric Sahlström-Institutet i Tobo.
Han har skrivit boken Nyckelharpfolket samt åtskilliga artiklar om nyckelharpan och dess utövare. Producerat grammofonskivor och kassettband.
Österby folkdanslag vill härmed framföra sitt stora tack till Per Gunnar för hans stora insatser för folkkulturens bevarande.


"Boken om Eric Sahlström", med Gunnar Ahlbäck som redaktör, tillhör den obligatoriska litteraturen för den nyckelharpintresserade

Här får vi möta en av de stora inom svenskt musikliv på 1900-talet, en legend redan under sin livstid. Spelmannens historia berättas i text och bild av hans hustru, barn, bror, svägerska, vänner och spelmanskamrater. Känslan av värme, glädje och tacksamhet över att ha fått uppleva Eric på nära håll går inte att ta miste på i de mycket underhållande och personligt skrivna avsnitten. I boken analyseras dessutom Erics spel, nyckelharpbygge, bakgrund och tradition ingående.
Författare: Jan Ling, Sture & Greta Stina Sahlström, Anna Sahlström, Sigurd Sahlström, Sigbritt Sahlström, Sonia Sahlström Larsson, Gösta Sandström, John Olsson, Esbjörn Hogmark, Gunnar Ahlbäck, Gunnar Fredelius
Boken om Eric Sahlström. Redaktör Gunnar Ahlbäck
Gunnar Fredelius och Gunnar Ahlbäck

Gunnar Fredelius och Gunnar Ahlbäck vid nyckelharputställningen i Lövstabruk.
Foto Per-Ulf Allmo

Gunnar har tillsammans med Gunnar Fredelius också utarbetat en typologi för nyckelharpan och tillsammans har de bland annat utkommit med Nyckelharpan nu och då samt Nyckelharpan i nytt ljus.

Nyckelharpan Nu och Då innehåller en texdel av Gunnar Ahlbäck och Gunnar Fredelius samt en av Jan Ling.

Ljudproducent var Gunnar Fredelius och upplägget är att vi får höra moraharpa med Anders Norudde, Enkelharpa med Anders Eklundh, Kontrabasharpa med dubbellek med Sven Nordin, Kontrabasharpa med Anders Nordfors och Hasse Gille, Silverbasharpa med Anders Eklundh och Ingvar Jörpeland, treradig harpa med Esbjörn Hogmark och Hasse Gille, fyrradig olssonharpa Gunnar Fredelius, fyrradig norrbottenharpa CarjJohan Wikström samt fyrradig Johanssonharpa med Esbjörn Hogmark. Alla låtar spelas solo. Syftet var att presentera olika harptyper.

Skivan finns på YouTube och Spotify.

Nyckelharpan Nu och Då med uttrag ur Gunnar Ahlbäcks och Gunnar Fredelius typologi

Ahlbäck, Sahlström, Nordström, hedlund, Fredelius
Foto Esbjörn Hogmark

Gunnar, till vänster, leder juryarbetet vid ungdomsmästerskapet år 2001.
Därnäst från vänster ser vi Sigurd Sahlström, Peter Puma hedlund, Nisse Nordström samt Gunnar Fredelius.

Sigurd Sahlström och Gunnar Fredelius har genom åren tillsammans med
Gunnar Ahlbäck utgjort kommittén för VM i nyckelharpa samt ungdomsmästerskapen

 

Morkarla gamla skola är ett museum, där tiden stannade 1949

När paret Ahlbäck köpte lärarbostaden ingick Morkarla äldsta skola som ligger på samma tomt. Gunnar berättar i årsboken Uppland: "Det var egentligen den gamla sockenstugan, som något omändrad fått användning som skola efter 1842 års beslut av obligatorisk skolgång. Byggnaden hade använts för undervisning fram till 1949, när socknens nya skola stod färdig och kunde tas i bruk. Den äldsta fick stå kvar som den var. Den kom att följa med i köpet när vi fick förvärva lärarbostaden. Vi försöker hålla på att ingenting skall förändras och att bara i undantagsfall nytt får tillföras. Allt underhåll har vi gjort så varsamt det är möjligt. Vi håller skolan öppen för besök från maj till oktober. Särskilt positivt upplever vi att många skolklasser kommer och upplever en »gammaldags skoldag» hos oss "

Bild till höger: Gunnar invigningstalar på Österbystämman 2002
foto Esbjörn Hogmark
Gunnar Ahlbäck

Gunnar Ahlbäck vid nyckelharputställningen på stämman i Österbybruk