Nyckelharpans Forum


Å än är det glädje, å än är det gråt

Återinvigning av ett konstverk av Ingvar Jörpeland

Foto: Per-Ulf Allmo


År 1982 utförde Ingvar Jörpeland en relief till samlingssalen på Blackebergs sjukhus. Utsmyckningen bestod av flera delar som lätt kunde flyttas och omgrupperas

Nu har denna 37-åriga utsmyckning fått ny placering och nytt liv.

Vid återinvigningen berättade Ingvar Jörpeland om sitt konstverk. Därtill sjöng han tillsammans med sånggruppen Lösa Boliner.
 

Uppdaterad 2019-11-27

Ingvar Jörpeland

Ingvar Jörpeland och Lösa Boliner

Ingvar Jörpeland och gruppen Lösa Boliner

Allmo sände också med denna bild med upplysningen att denna pendangen från den 13 oktober 1982 kom till Svenskt visarkiv på Hagagatan.

Ingvars konstverk som det installerades 1998