NYCKELHARPANS FORUM .NET

Sigtunanyckeln

Kanske världens äldsta belägg för nyckelharpa


Uppdaterad 2016-10-30

Bilderna ovan: Den förmodade nyckelharpsnyckeln från 1200-talet i sin monter på Sigtuna Museum
Arkeologen Anders Söderberg, Sigtuna museum
Daniel Eriksson samt Magnus Holmström vid invigningen
av utställningen Trä 2,0 där nyckeln alltså nu ställs ut
(Foton Gunnar Fredelius)
Nyckel är omdiskuterad. Kan det vara något annat - men några bra förslag på vad
det skulle vara har väl inte framkommit. Kan det vara en nyckelharpsknaver från 16-eller 1700-talet som
på något sätt hamnat i ett äldre jordlager
På ett sätt vore det skojigare om vi visste att det var en knaver från 1600-talet eftersom det vore unikt.
Som det nu är har vi ett spännande frågetecken och åsikter


The oldest nyckelharpa part ever found (?) It seems to change what we know about the earliest history of the nyckelharpa
It is now at display at Sigtuna Museum. The place it was found indicates that it has been laying in the ground from
sometime in the 1200:s.
If the archaelogists are right when it comes to the dating, it will surely
be the oldest nyckelharpa part ever found anyhow.
OR can it be that it is a nyckelharp knaver from say 1650 that somehow
has been found in a layer from the 11-1200:s?


Magnus Holmström
publicerade nedanstående bl a i Facebookgruppen Nyckelharpans Historia Diskuskussionsforum
Jag återger här ett inlägget i sin helhet vad gäller texten. Jag har dock beskurit några bilder och utelämnat några, men de finns alltså på FB

Knaver från 1200-talet!!!

En nyckel till Nyckelharpa (?) Uppgrävd 1935 i Sigtuna, kvarteret Handelsmannen, Stora gatan. Är detta första beviset på dess existens?
Föremålet har legat i museets gömmor fram till för någon månad sen, då de lyckades klara ut vad det kunde tänkas vara.
Ruskigt spännande för den nördige inom ämnet!!!
1200-tal, möjligare den tidigare halvan.

Jag och Bo Nilsson är band de första att få se denna nyckel förutom museiepersonalen. Fantastiskt vad lite som ändrats på ca 800 år, rent designmässigt (Jämför med den nyproducerade röda nyckeln (C-rad). (Publicerat med tillstånd från Sigtuna Museum, Anders Strömberg).

[All photos; Magnus Holmström]


(Nyckelharpans Forums kommentar: Magnus och Bo la här en modern nyckel bredvid som jämförelse. Utsmyckningen på
Sigtunanyckeln skulle kunna vara en föregångare till de räfflor vi har på nycklarna från o med gammalharpan till den treradiga. Dock
kanske den tanken stärks av att nyckeln man jämför med här ju har ett annat utseende än de räfflor vi brukar se)
Så långt Magnus inlägg i diskussionsgruppen alltså. Publicerad här enl tillstånd,
Efter det inlägget föjde, helt sunt, en diskussion, som inte vara över på länge. Om någonsin, kan man tänka med Källunge och harpspelare i kyrkmålningar osv i bakhuvudet. Någon frågar sig om det är en nyckelharpsnyckel över huvud taget medan andra ifrågasätter om något blivit fel på 30-talet när fynden från berörd utgrävning bokfördes. Den skrevs dock in som nyckel till nyckelharpa. Funnen i ett lager där vi har 1200-tal. Den skulle t o m kunna vara äldre, även oaktat att den kanske inte var helt ny när den hamnade där.

Anders Söderberg bidrog bland annat med nedanstående bild med denna kommentar:
Här är Jan Erik Anderbjörks originalanteckning från 1935 rörande träfynd från lager C, det träförande lager som definitivt är 1200-tal. Fynd nummer 4 uppifrån känner vi igen som det fynd som signaturen G.S. ger fyndnummer 1578 i januari 1958. Identifieringen av fyndet som en "tangent till en nyckelharpa" är Anderbjörks egen, och han hänför fyndet till lager C tillsammans med sex andra träföremål.
Nyckelharpans Forum, nu även på You Tube

Se här: Nyckelharpans Forums Youtubekanal

Joel Jansson, Viktor Vikman och Justus Gille, Eric Sahlström, Otto Larsson,
Spel Oscar Larsson, Sparf Anders, Vikarbacks Åke, Simon Simonsson
Perols Gudmund Olsson, bara för att nämna några ur samlingen


Åter Back