Läs här om:
Österbystämmans CD

Lite om våra dansbanor:
Herrgårdsdasset

Nyckelharplänkar på Nyckelharpans Forums länksida

Information om
Jernbergsstipendiet

Stämmans traditionella
visstuga

Allspelslåtar

 

 Vagnshuset


Vagnshuset
Vagnshuset, foto Esbjörn hogmasrk

Vad är det för märkvärdigt med vagnshuset?

Ja, som vagnshus betraktat är det inget märkvärdigt alls. Här förvarades förr brukets vagnar. Men för Österbyborna har det en speciell betydelse. Midsommarfirandet har så långt man vet tillbaka i tiden framstått som årets största folkfest.

Bruksbefolkningen var då uppdelade i lag alltefter sitt arbete. Varje lag hade sin majstång och firade med mat, dryck och dans. Men man hade också gemensam dans i Vagnshuset. Vagnarna hade flyttats ut, man hade städat och lövat och avdelat lidret på mitten med bänkar, så att två avdelningar uppkom. Brukets arbetare och ungdom höll till i "bruksänden", och här skulle manfolket dansa utan huvudbonad. Detta gick däremot inte an i "bondänden", där landsborna måste behålla hatten på. Bröt någon mot denna lag, kastades han utan vidare ut. - Vid dansen i Vagnshuset deltog även Herrskapet från Herrgården och brukets tjänste män. Och för ett par dagar var ståndsskrankorna nerrivna. De äldre, både arbetare och herrskap, satt bänkade utmed lidrets väggar som åskådare.

Under 1800-talets första hälft var P.A. Tamm bruksherre i Österby. Det påstås att det var under hans tid, som vagnshusdanserna började. Brukets ungdom skall ha bett att få låna vagnslidret för gemensam midsommardans. Men patron ville först se om ungdomen verkligen kunde dansa. På planen vid brukets klockarstapel anordnades provdans, som tydligen utföll till patronens belåtenhet, för uppgifter från det tidiga 1800-talet talar om dans i Vagnshuset.

Man dansade enligt uppgift inte så fint som i senare tid. Men det var mer schwung och svikt i dansen. En särskild "Österbyhambo" omtalas, som dansades med kraftiga försteg och djupare vigning än i vanlig hambo. - Och man dansade till nyckelharpmusik.

Spelmän omtalas, som har medverkat här i många år, Klas Harpare, Janne Wenngren (21 år), Carl Österberg (42 år) o.s.v. Justus Gille och Viktor Vikman slår dock dessa med god marginal. Justus tus spelade i vagnshuset förstå gången 1916 och Viktor började något år senare. Sista gången de medverkade här var 1971.

I tre dagar fortgick spel och dans innan bruksfolket så återgick till vardagsslivet, och Vagnshuset kunde återgå till att vara blott och bart ett lider för vagnar. Men med tanke på dess centrala roll vid årets största folkfest i Österbybruk, är det inte att undra på att många av österbylåtarna benämns efter detta, t.ex. Vagnshusar'n, Storvagnshusarn, Österby vagnshusmarsh, vagnshusvalser och vagnshusschottisar.

Gunnar Ahlbäck

       
Kontakt webbmaster samt angående tävlingarna Gunnar Fredelius