JERNBERGSSTIPENDIET

Vid Nyckelharpstämman 1994 instiftades en fond till minne av Riksspelmannen Anton Jernberg, hans hustru Anna
och den rika folkmusikaliska Jernbergstraditionen

 

* Titlar som finns att köpa
* Regler och blankett för ansökan av fondmedel
* Jerbergslåtarna

 

Jernbergsstipendiet kan sökas främst av unga folkmusiker som är intresserade av av att föra den Jernbergska folkmusiktraditionen vidare. Vi hoppas att stipendiet skall stimulera intresset för Jernbergstraditionen och bidra till dess vidareutveckling.

Fonden administreras av Österby Folkdanslag som också har tre platser i stipendienämnden.

Stipendiet består av en penningsumma eller avgift för kurs, där Jernbergstraditionen förmedlas. Dessutom får stipendiaten en bok om och med Jernbergslåtar och en minnesplakett tillverkad av Karl-Arne Gille. Stipendiet utdelas i samband med Nyckelharpstämman på Österbybruks Herrgård, helgen för midsommar.

Ansökan som skall bestå av ljudband och en liten presentation av spelmannen,
skall vara fonden till handa senast vid utgången av vecka 16.

Regler och ansökningshandlingar finns här för utskrift,
men kan också rekvireras genom:


JERNBERGSFONDEN
Österby Folkdanslag
c/o Lena Åstrand
Genvägen 17
740 30 Björklinge

 

Du kan också kontakta Per-Gustaf Jernberg
0295-25023 för ytterligare information om stipendiet

Utdelade stipendier

1994 (Hederstipendier) Jeanette Jansson och Sven Ahlbäck

1995 Malin Månsson och Sara Persson

1996 Karl Gezelius och Åsa Vilander

1997 Susanne Rosenberg

1998 Elin Skoglund

1999 Per Anders Hillbom

2000 Hadrian Prett

2001 Olof Misgeld

2002 Emma Hessel-Siim

2003 Petter Findin

2004 Maria Lidberg

2005 Brita Westerman.

2005 Hedersstipendium: Per Börjesson

2006 Mia Gustafsson

2007 Jonas Isaksson

2008 Pontus Estling

                      

Pontus Estling, jernbergssipendiat

Jernbergsstipendiat 2008
Pontus Estling

 

Titlar som finns att köpa från Österby Folkdanslag

genom postnummer 836 10 18-8:

Boken Jernbergslåtar 250:-
CD:en Välsmidet 150:-
DubbelCD:en Den eminente riksspelmannen Karl Gustaf Jernberg 250:-

Porto tillkommer med 20:-

Jerbergslåtarna

Jernbergslåtarna har sitt ursprung i Gästrikland, Hälsningland och Uppland. Musiken kom med Gustaf Jernberg (1881-1964) till Österbybruk när han och hans familj flyttade dit 1919. I dag finns Jernbergstraditionen väl bevarad i Österbybruk främst genom Gustaf Jernberg. Dels med egna kompositioner och dels med många låtar traderade efter andra spelmän.

Dokumentationerna är gjorda av bröderna Anton (1909-1990) och Herbert (1911-1975) Jernberg genom notskrifter och arrangemang samt med ljudbandinspelningar gjorda av Anton och systrarna Karin Åkerberg (1915-1991) ovh Anna-Lisa Lönn (1913-1979).

Anton Jernberg finns också dokumenterad genom videoinspelningar av bland andra Per Gustaf Jernberg.
Sven och Gunnar Ahlbäck har tillsammans med anton sammanställt boken Jernbergslåtar.
Skivor med Jernbergslåtar har också givits ut.

Jubileumsåret 1994 delades två hedersstipendier ut till riksspelmännen Jeanette Jansson och Sven Ahlbäck som aktivt för traditionen vidare på ett mycket förtjänstfullt sätt. Båda stipendiaterna har lärt sig låtarna direkt av Anton Jernberg.

 

Ni är välkomna att stödja fonden genom att sätta in pengar på postgiro 836 10 18 - 8
Ange Jerbergsfonden, Österby Folkdanslag.