Nyckelharpans Forum

 


CD:en LÅTARPÅNYCKELHARPA FRÅN ÖSTERBYBRUK

Denna CD är en återutgåva av en LP-skiva som kom ut 1975, i samband med första nyckelharpsstämman på herrgården i Österbybruk.

Jubileums-cd:n har tagits fram för att hedra dessa pionjärer för den moderna nyckelharpsrörelsen. Stämman har i alla år arrangerats av Österby folkdanslag helgen före midsommar. Texten nedan kommer fråm original-LP:n. Jan Ling född 1934, docent vid Musikvetenskapliga Institutionen i Göteborg, skrev sin doktorsavhandling Nyckelharpan 1967. Han anses som vår främste teoretiker inom folkmusikens område. Som kännare av nyckelharpor och nyckelharpspel är han en världsauktoritet. Han skriver om denna grammofoninspelning:

Nyckelharpan har alltsedan medeltiden klingat i uppländsk bygd. Från 1600-talet och framöver möter oss detta egenartade instrument främst kring järnbruken, där det spelats vid livets och årets högtider.
Österby är ett av dessa traditionsrika bruk i vilka nyckelharpor av skilda slag stämt upp till dans, tröstat vid gravöl och givit bröllop och barnsöl en festlig karaktär.

Den nyckelharpa som spelades på 1700-talet hette kontrabasharpa. Den hade två spelsträngar mellan vilka bordunsträngar gav en ständigt brummande basrytm. Under första hälften av 1800-talet kombinerades denna med silverbasharpans spelmekanism och den egendomliga kombinationen kontrabasharpa med dubbellek uppstod. Två spelmän har bevarat spelstil, låtar och instrumentstämning till eftervärlden, Viktor Vikman och Justus Gille. Tack vare dessa båda skickliga musiker har traditionen förts vidare och ett viktigt kulturarv bevarats.

Det är helt i sin ordning att denna skiva också presenterar spelmän, som är beredda att föra traditionen vidare, delvis i andra former, Hasse Gille, Eric Sahlström, Spelmanslaget. Det är också glädjande att se hur nyckelharpstraditionen fortfarande kan föras vidare släktled efter släktled: Per Oskar Hellgren och Per Jernberg. Skivan presenterar olika nyckelharpklanger med olika spelstil, som delvis sammanhänger med olika tidslager i traditionen, delvis med personliga spelstilar. En intressant dokumentation och en örats njutning.
Jan Ling

 

 

 

 

Webbmaster Gunnar Fredelius, info@nyckelharpansforum.net