Lite låtar med Gunnar Fredelius och Sven Nordin

var o en o tillsammans o med andra

Uppdaterad med lite nytt 25 oktober 2009

 

Sven och Gunnar tillsammans

1. Lövdungevalsen av Perols gudmund. Gunnar o Sven 4- resp 3-radig harpa

2. En stjuls efter perols gudmund. Gunnar o Sven 4- resp 3-radig harpa

3. Nylands Eriks Polska Med Sven Nordin, båda på 3-radiga harpor

4. Jammad Äppelbit med Sven, Gunnar och Erik

 

 

Gunnar

Perols Gudmund o Gunnar Fredelius

Perols Gudmund och Gunnar Fredelius. Foto Erik Fredelius

Kaffebönan på harpa med webbmastern

Video: Gamla Gamla Rättvik - video med Gunnar Fredelius

Video: En låt efter Perols Gudmund Olsson med Gunnar Fredelius

Video: Brudmarsch från Rättvik i 7 repriser

Sven

Henry Wallin o Sven Nordin

Henry Wallin och Sven Nordin. Foto Birgitta Wallin

Svens videos kommer
inom kort här

Olika nyckelharptyper samt där så anges: fiol Munspel, basmunspel, Österbyharpa och annat

Denna vals spelade bland andra Thore Zetterström. Puma spelar en variant som är väldigt mycket Thore. Denna spelar jag här på treradig harpa

 

Gunnar med sin första harpa
med s-hål istället för f-hål och
en nyckelkonstruktion jag annars bara sett på
mycket gamla harpor.

 


Innan Äppelbo Gånglåt blev det den blev, efter Wille Toors, 3-radig Nyckelharpa.

Joel o Pers HansJoel Bremer bjussar här på en annan variant, kallad soldatmarsch efter Ärtbergs kalle, efter Johan Danielsson och Hans Lisper 
Joels MySpace hittar du HÄR

Bilden: Pers Hans o Joel Bremer

Den vanliga snällvarianten med Gunnar, Gunnar och Gunnar.

Drängkammarvariant av en Joellåt. Treradigaharpor

Låt efter Jon Erik. Harpa

Daljerks Gånglåt. Finns i tusen varianter men ingen av dem spelade Dal Jerk. 4-radig harpa. LÄS storyn här där Gudmund skrivit själv om bland annat den låten.

På treradig drar jag här en version utkastet till Dal Jerks gånglåt
Klockar Gudmunds / Gudmundes Gudmunds / Tång Gudmunds variant i blandning Charmig men inte värst utvecklad låt. Utkast kallade Perols Gudmund den och
gjorde om den i olika varianter som utmynnade i Dal Jerks Gånglåt!

Del av "Gamla Rättvik" med Anders Gustafsson på fiol, mig på 4-radig, inspelat på Music on Line, Magnus Ljungkvist.
Den är efter Perols Gudmund som spelade den i tre repriser och med mer klös och snabbare.

Men här spelas den på två harpor - en variant ännu längre från idealet - men jag gillar även detta sätt att närma sig låten. Som Gudmund sa - låtarna lever

Gudmund och Gunnar på fioler. Två låtar som Tång Gudmund gjort. En spelar vi unisont, låt AV Tång Gudmund samt Perols Gudmund solo en låt som Tång Gudmund också gjort

HÄR spelar Gudmund och Gunnar två valser efter Dal Jerk

Ett avsnitt av de så kallade Rubenbanden, med tillstånd av Ruben som ofta hörde släktingarna Nis far och Perols gudmund spela. Perols Gudmund vid fiolen

Fritt efter Kalle Gabrielsson i Falköping. 3-radig

Gånglåt, Rättvikarnas, efter Sparf Anders och Nis far. 4-radig harpa

Gråtlåtsvariant. 4-radig harpa

En Rättvikslåt från tiden innan, efter vad forskningen säger spelades vals
i Rättvik, varifrån låter kommer. Efter Dal Jerk

Dal Jerkare på e-strängad harpa- låt efter Dal Jerk, Tång Gudmund och Perols Gudmund

Kaffebönan av Perols Gudmund 4-radig harpa. Programmusik :-) Man ser framför sig hur den lilla kaffebönan hoppar runt i kvarnen. Alternativ: Kaffe

Hjerp Olles efter Perols Gudmund, tillsammans med Anders Gustafsson på Music on Line, Magnus Ljungkvist. 1900-tal ,O)   4-radig harpa + fiol

Upplands brudmarsch
finns i några olika varianter. Ett antal fragment dyker upp i olika låtar
Här finns delar av Per Brahes brudmarsch, brudmarsch efter Thore Zetterström mm

En låt jag hört på skiva, ursprunligen vaxrulle med Bengt Bixo. Fyrradig harpa

Garbergskärringen nr 2.
Uppkallad efter dam som spelade i Garberg som Dal Jerk hade den efter. Jag har den efter Perols Gudmund som hade den efter Tång Gudmund som hade den efter Daljerk som lär vara den som kallade låten så. 4-radig harpa

En låt från Skåne
4-radig harpa Efter Helma Thurman o Gösta Sandström.

Pekkos Pers Brudmarsch som han säkert aldrig spelade, men väl alla delar i den. Sporr sammansatte den med de fyra repriser vi är vana att höra den med. Här med tre repriser till, dvs 7 totalt. 4-radig harpa
Lite annan variant


Gammal polska efter Dal Jerk o Tång Gudmun i trad efter Perols Gudmund
4-radig harpa

Tillsammans med Anders Gustavsson i vår ungdom: Nedanför Kyrkan i Boda efter Anders Sparf. Fioler.
Gammal Rättvikslåt Fioler. Efter " gubbarna"

Ja e så lessen, ja harnt nå brännvin. Norra Rättvik 4 repriser (eller 3 om man så vill) 4-radig e-strängad harpa


12000 man har här fått två repriser til
l, som annars återfinns som de två sista i en annan låt från norra Rättvik

Sjönsfara, den första låten jag lärde a Gudmund. 4-radig. En av de äldsta låtarna

Sparf Eriks låt
. Sparf Eriks spelade ju inte men hade den efter Sparf far liksom Gudmund hade den via Tång Gudmund o Dal jerk

Byss Kalles nr 70. Denna låt kommer från boken "Etthundraåttio gamla danslåtar"från Leufsta-Bruk där den har no 70. Sven på harpa och cittra.


Sven med Styrbjörn Bergelt


Roslagspolska
.
Allmän hambopolska , dragspelslåt. Här på krom. harpa å munspel


Schottis från Åland
. Sven på harpa och munspel.

Basflatskutten. Lite experimenterande med basmunspel.

Smultrongärds Ida. 1/16 dels polska. Sven på harpa och munspel.

Vallåt. Egen komposition med betoning på egen :-) 

Österbyvals. Allmän springvals från Uppland. Sven på harpa och munspel.

Forsmarkarn med basmunspel. Låten är eft. Wallinarna och får här en liten "twist".

Gåsmarkarn med Steffe. Allmän Gås-Anders-polkett. Här med Stefan och Sven.

Sandika Gretas vals. eft. Henry Wallin, här på munspel med Sven.

Alfågeln av Bengt Blixt .
Den är gjord på spelpipa.  Stefan Hagling på gitarr och Sven på trynorgel.

Vildanden , fritt efter Wallinarna.
Stefan Hagling och Sven är det som spelar.En Eklundavariant På munspel. Man får vila lite ibland …

1st Björklingemarsch med Sven som får fnatt på stäm-för-föring. (Stefan & Sven harpar)

Björkens klagan av Sven Nordin. Komponerades vid fällning av en björk som inte gjort något ont.

Riddarmarsch

Näcken o Skoella Både ”Näcken och ”Sko-Ella” får rum i ett ”Hohner XB-40 Extreme Bending” munspel

Sockerkakan.
Sven Nordins fru bakade sockerrkaka, vilket inspirerade
Sven att göra denna låt. När pepparkakakan var färdig var också
denna inspelning med Sven o Stefan klar
Pepparkakan

Bonde i paradis efter Henry Wallin, tillsammans med Stefan Hagling .
Vokal o instr.

Mias mollpolska av Sven Nordin på munspel, lite blues-stuk

Ful är du vispolska efter Viktor Vikman Österbybruk. Text: ”Ful är du när du går till din vän å ful är du när du kommer igen. Vore du vacker skulle jag ta dej men du e så ful så jag vill ej ha dej.”

Polska efter Otto Larsson. Karl-Eriksbiten, enl Otto

Kära mamma
, efter Joel Jansson . Andra reprisen är ”lyrisk” (när Joel spelar den!)


Samma som Gunnar spelar till vänster här - en gubbo Allanvariant

Svensken, marsch. Ligger bra på munspel

Midsommarfröjd, Österbyharpa
Viktor Vikmans egen komposition

En Lövstapolska i F, en Wallinlåt
På kromatisk harapa … ”den ska inte gå för sakta den …

Byss Kalle Vals i a-moll
Vanlig harplåt , ”Från uppre delen av Dalälven”.

Psalmodikonvals efter Wallinarna
Henry spelar den väldigt ”poetiskt”. Sven på kromatisk harpa

Österbypolska
På munspel , med lite ”Henrystuk”.

Klamparelåt
efter Henry Wallin

En av repriserna känns igen som "En sjöman for till Aj aj aj"
Blidösunds-båten Ett kommihåg från Blidösunds båten på 70-talet, ”undras hur den egentligen ska gå …?

Svens långdans av Sven
Munspel .Liknar nått … kan inte komma på vad …

Koko sa göken
Munspel. Fritt .

Gulamålavitenbiten efter Henry Wallin
Fin fin lyrisk brudmarsch.


Polska på Österbyharpa efter Janne Wenngren

 

 

Titta också in på våra MySpacesidor:

Gunnar Fredelius o Sven Nordin

En sida med Gunnar Fredelius, Sven Nordin o Anders Gustafsson med Gudmundslåtar mm. Ävensom understundom med Perols gudmund själv...

och en här med mer Sven och Gunnar samt Simon Simonsson som gästspelman

och ytterligare en här med Styrbjörn Bergelt, Curt Jinder, Christer Wesström, Sven Nordin och Gunnar Fredelius 

Från dessa sidor tar man sig med fördel vidare till massor av spännande spelmän från när o fjärran.
Ett bra komplement till foruments länksidor

 

Det låter som sommar

Det låter som sommar - o gratis är det...
Ladda ned Svens o Ann-Maris Det låter som sommarSven och Ann-Mari

 

 

  Vildko Sven Nordins och Österbyharpans hemsida