Nyckelharpans Forum

Lite låtar med Christer Wesström

och Calle Pettersson

Christer Wesström på MySpace

Christer hittar man på skivorna
Så det låter - se HÄR
samt på Folk Blues Tango med silverdrone Band - se HÄR

Christer kommenterar själv låtarna nedan

Dödens vals har jag efter Calle Carlsson, Elinge. Hans morbror Gustaf Jansson hade lärt honom låten. Calle var spelkompis med Anderen fram till att han gifte sig ca 1914-15 Radetskymarschen efter Joel J och Oskar Larsson. Gubbarna lyssnade mycket på radio. För att höja sin egen musiks status kallade de denna märkliga låt för Radetskymarschen. Låten har ingen som helst likhet med den verkliga Radetskymarschen. Det finns en annan låt, som jag givit arbetsnamnet Boccerini. I den låten hör man tydligt hur de gamla spelmännen uppsnappat toner från en stråkkvartett. Tyvärr har jag inte spelat in den än. Spel jag själv.
De Geers polska efter Calle Carlssons svärson Alfred Hillbom. Alfred spelade gitarr och munspel. På 1930-talet hade han ett danskapell somåkte runt och spelade i Norduppland
Oskars flirt med kromaten II efter Oskar Larsson. Oskar var en av de sista silverbasbyggarna. På 1950-talet fick han för sig att bygga kromatiska harpor. Till varje nybyggd harpa komponerade han en låt, vanligtvis i F. Vad jag vet hade han fem "kromatlåtar".Tyvärr kommer jag bara ihåg tre och en halv av dessa. Oskar hade andra namn på dessa låtar. Namn jag glömt, så jag kallar dem för Oskars flirt med kromaten 1,2 osv. Calle Pettersson och jag är det som spelar. Anderéns vals efter farfar .Farfar var en typisk husbehovsspelman, som spelade enradigt dragspel. Hans mor var kusin med Karl Anderén. Familjerna umgicks vid årets stora högtider. Anderén hade alltid harpan med sig. Farfar hade lärt sig låten direkt av Anderén. Låten har en extra takt, vilket förekommer förvånansvärt ofta i låtar från Upplands nordligaste socknar. Spel Calle och jag
Gammal marsch efter Joel Jansson. Melodin går troligtvis tillbaka på en gammal psalmmelodi. Strax före Styrbjörns bortgång spelade jag den här låten för honom. Han mindes den som en låt han hört av Joel. Jag har aldrig hört någon annan än Joel spela denna melodi.Spel: Calle och jag Fätemyrsvalsen efter Joel Jansson, Oskar Larsson och Långkalles Helmer. Låten skall ha spelats första gången av gårdfarihandlaren Svensk-Oskar när denna satt gränsle på en tjur. Svensk-Oskar var ordentligt berusad så han satte sig bakfram på tjuren. Färden gick genom det s.k. Fäteet(fägatan) i Österänge by. Svensk-Oskar spelade dragspel. Ritten beskådades bl.a. av Långkalles Helmer Karlsson iÖsteränge. Spel Calle och jag
Calles schottis efter Calle Carlsson. Spel: Calle och jag
När gumman min är full l efter Joel Jansson. Spel Calle och jag Gärdebylåten. Christer: 1914 spelade Hjort-Anders, Carl Anderen och Pettersson i Ramhäll denna Gärdeby Gånglåt hemma hos Anderen i Åkerby, Österlövsta sn enligt Joel Jansson i Gällbo och Anna Mårtensson(Gåsbo-Anna). Båda var närvarande vid speltillfället.
Prytz-Lisas polska som jag lärde av Gert i Högbo(Gästrikland) i början av 1970-talet Spel Calle och jag
Säg fröken får jag köpa löken för en krona efter Joel Jansson. Spel Calle och jag Joels lilla polska efter Joel Jansson. Spel Calle och jag
Mjölkschottis efter farmor. Mina farföräldrar hade 12 mjölkkor. Eftersom de av naturen var mycket gammelmodiga valde de att handmjölka sina kor. Farmor mjölkade och farfar utfodrade och mockade. Till varje ko sjöng farmor en låt. Allt utifrån hur lättmjölkade korna var. Spel Calle och jag Marsch av Ceylon kallad Valö Brudmarsch. Jag har låten efter Alfred Hillbom, som lärt den av sin svärfar Calle Carlsson. Låten skiljer sig en del från Ceylons version. Alfred menade på att Ceylon lagt till eget material i sin version.

Ljudtekniker på samtliga ovan: Magnus Ljungqvist, Music on Line och XTC
Gunnar Fredelius var också inblandad
Inspelningarna gjordes i samband med Silverbasorkesterns första skiva

 

Christer Wesström

Christer Wesström
Foto Esbjörn Hogmark

 

Forumets MP3-sidor