Psalmodikonsidan

Psalmodikonsidan

på Nyckeharpans Forum
Gunnar Fredelius

Tips för spel och skötsel av instrumentet

An English translation is coming soon. Until then: play :)

Att ge tips om hur man spelar kan te sig förmätet. Det är förstås mycket som är individuellt och fråga om tycke och smak.
Annat är allmängiltigt, som tex stråkföring där det kan vara en god id'e att snegla på instrument som fiol, cello och nyckelharpa.

Det är, precis som på andra stråkinstrument, till största del stråken det kommer an på. Om man använder stråke vill säga ,)

Men jag ger mig ändå på att dela med mig av några små tips här

My brother Erik to the left, me and our mother. Photo Claes Fredelius

 

psalmodikon är inte uteslutande ett stråkinstrument. Förr liksom nu finns de som knäpper i stället för att stråka.

Den förmodligen mest kände psalmodikonist vi haft var "Lundgren med lådan" . Han komponerade, sålde siffernotsatta visböcker med andligt tema och spelade.

Enligt källor var han enastående som psalmodikonist och han använde inte stråke.

Någon säger att han spelade tvåstämmigt med sig själv, någon källa säger att han spelade ackord till sin sång. Båda de sakerna kunde tyda på att hans psalmodikon hade mer än en melodisträng. Se sidan om Lundgren Med Lådan HÄR

Carl Lundgren, 1929
  

Här spelar Erik Fredelius Herre signe du och råde , medelst knäppning. Normalt har han instrumentet placerat på ett plant underlag och han växlar mellan att knäppa och att stråka.

Därefter
Sv ps 514 1937 års psalmbok
med normal placering av instrumentet. Lägger man det direkt på bordet så fungerar bordet som en extra resonanskropp.

 

De flesta psalmodikonister använder fiolstråke. Det är dock min upplevelse att en kortare stråke ger en bekvämare spelställning och ger bättre kontroll

Jag föredrar också att ha lösare tagel, så att man kan variera efter behov.

De som fanns med på Dillners ritningar såg snarast ut som gemmelharpstråkar. De saknade froschskruv precis som de två översta på denna bild. Sedan följer några vanliga nyckelharpstråkar och underst en fiolstråke


Stallets placering

Det skadar inte att då och då kontrollera att det står rätt. Lita inte på måtten, utan lyssna dig fram
Först placerar du stallet så att du får samma avstånd från oktaven, (tolfte bandet), till sadeln som till stallet. Därefter tar du en Flageolet. Den får du genom att lätt (eller knappt) vidröra strängen, i stället för att trycka ned den, medan du drar med stråken eller knäpper strängen. När du gör så vid strängens halva längd får du oktaven. Tryck sedan ned strängen vid tolfte bandet och lyssna så tonen är lika. Justera stallet tills det stämmer.

Ett alternativ är förstås att använda en stämapparat. Stäm lös sträng till önskad tonhöjd. (Önskad = lämplig för din smak, men om man spelar i grupp stämmer man förstås i en grundton som anges för stämman). Ta sedan tonen vid tolfte bandet och kontrollera med stämapparaten.

Stråken, förslag, bindningar, drillar

Stråken i Dillners ritning var kortare än en fiolstråke och den saknade froschskruv. Kanske för att det skulle vara lätt att tillverka en hemma. De flesta använder fiolstråke. Det finns olika åsikter men jag menar att det är avsevärt lättare att spela med en kortare stråke. Det kan vara en kortare violinstråke, men jag, liksom några andra jag vet som har liknande spelsätt, föredrar stråkar som är lika de Dillner skissade på. Gammelharpstråkar. Dvs äldre tiders nyckelharpstråkar. Men detta är en smaksak och en vanesak

Ett sätt att få bättre sjung i psalmodikonet är att ibland lyfta stråken, tex vid stråkvändning men även då man fortsätter i samma riktning för att så att säga lyfta ut ljudet ur instrumentet. Så länge stråken ligger kvar hindras delvis klangen från att sjunga ut. Det är även bra att öva på mjuka vändningar då man ligger kvar på stängen.

Små förslag före huvudtonerna ger liv åt melodin. Att spela exakt som det står i noterna ger ett trist intryck.

Likaså drillar av olika slag. Drillar, förslag och små förskjutningar av tillslaget ger liv åt spelet

Använd även tummen. Den är också mycket användbar vid drillar där man gör att snabbt tillslag på tonen över huvudtonen , eller en drill med såväl tonen under som över.

Bind! Såga inte.

Vid långa toner i en tonföljd som går uppåt eller nedåt - passa på att låta ett finger avlösa ett annat för att få rätt fingrar lediga för nästa ton

Stämskruvar som fastnar eller glider. Du kanske hör tips som använd blyerts eller grafit, använd krita, blöt stämskruven. Det är sant att blyerts och grafitpulver får skruven att löpa smidigare, men det får lätt effekten att den sedan inte håller sig på plats. Det är också sant att lite krita på stämskruven får det att hålla sig på plats. Men det blir lätt till en nackdel då det blir svårare att finjustera. Att blöta stämskruven för att få den att greppa är kortsiktigt och straffar sig i längden genom att det måste upprepas eller slår snett. Trä mår inte bra av väta.

Universallösningen är stämskruvpasta Det finns att köpa i välsorterade musikaffärer och violinateljeer. Det kombinerar fördelarna utan att man får nackdelarna på köpet. Skruven löper lätt och när man har rätt stämning trycker man bara in den lätt. Den håller stämningen och när du ska stämma om så är det först ett litet motstånd, som släpper när du vrider lite och sedan glider den smidigt.

När du stämmer, så stäm alltid uppåt. Dvs börja strax under önskad tonhöjd och höj tills det är perfekt. Om du börjar högre än öskad ton och vrider ned till rätt läge, så är risken stor att den stämmer om sig efter en stund. Är strängen för spänd så sänk så den är lite för låg, och vrid sedan upp.

En del psalmodikon har resonanssträngar, antingen ovan locket eller inuti "lådan".
Välstämda ger de en extra klang åt instrumentet. Tänk bara på hur viktiga de är på en nyckelharpa. Har man tolv stycken så stämmer man förslagsvis en per halvton. Om man har färre, vilket en del har, så väljer man ut efter behag, men förslagsvis tex treklanger i de tonarter man spelar mest. Det viktiga är att stämma dem noga, annars gör de mer skada än nytta


När du knäpper i stället för att stråka, knäpp inte inom området du stråkar. Detta eftersom det fastnar fett på strängen, med sämre grepp för stråken som följd
Pröva dig fram var du får det bästa ljudet. Du får också annorlunda ton beroende på om du använder tummen, från dig, eller fingrarna, mot dig


Torka av strängen dagligen och torka bort harts från locket

Ett tips, kanske det bäst användbara: Spela in dig själv och lyssna. Inspelning kan vara den bästa läraren.


Leopold Mozart på psalmodikon med en psalmodikonduo
https://soundcloud.com/gunnar-fredelius/leopold-mozart-version-ii


 

En låt från Brevik och en från Backa med Gunnar FredeliusLäsarsånger från Riseberga bönhus - ackompanjerad av psalmodikon.


HEM HOME