Psalmodikon

 

T I M E L I NE

 

 

Viktiga Årtal

 

Denna tidslinje skulle kunna börja i slutet av 1700-talet
eller tidigare, med siffernotskriftens tillkomst
och behovet av ett billigt och enkelt instrument
att användas i skolor och utlärande av nya psalmboken
Men här begränsar jag det till endast det fysiska
instrumentet psalmodokon  

När

Vad

ca 1820

Den tyske organisten och läraren Bades instrument tog fram ett instrument som inte kallades psalmodikon, men vars funktion var det samma som psalmodikonet

>1822

JW Bruun berättade i bokform, och det nämns i protokoll om hans nykonstruerade instrument med inspiration från instrumentbyggarredskapet monochord. Han kallade det psalmodicon. Det saknade egentlig greppbräda.

<1822

J Dillner förbättrade Bruuns psalmodicon genom att bland annat förse det med en trappformat greppbräda av trä och ljudhål. Han kallade det psalmodikon (stavat med k)

1825

L Roverud utgick också från Bruuns instrument och la till en greppbräda med metallbyglar som band och ljudhål. Han stavade det salmodikon. Alltså stavat med s och k

1830

JW Bruun konstruerade 1830 ett instrument han kallade Psalmodkon-Klaveer. Vi säger tangentpsalmodikon idag

 

Timeline

English

When

What

around 1820

The teacher and organist Bade invented what we could call The German psalmodikon. However, it was not called a psalmodikon there or at that time

>1822

JW Bruun constructed an instrument and named it Psalmodicon.
He got the idea from a kind of monochord which is not a musical instrument, but used as a tool used by instrumentmakers and for teaching
.

<1822

J Dillner improved Bruuns psalmodicon, added a stairshaped fretboard and soundholes. He called it psalmodikon with a k.

1825

L Roverud improved Bruuns psalmodicon by adding a fretboard with metal frets and a soundhole. He called it salmodikon

1830

JW Bruun constructed the " Psalmodkon-Klaveer", a keyed psalmodikon.

 

  Hem x Instrumentet x Tips x Lundgren med lådan x Länkar x Timeline