Hem The Instrumenet Tips Lundgren med lådan Länkar Timeline


Psalmodikonsidan

Lundgren med Lådan

En av våra kändaste psalmodikonister genom tiderna

An English translation is hopefully coming soon

Den förmodligen mest kände psalmodikonist vi haft var "Lundgren med lådan" . Han komponerade, sålde siffernotsatta visböcker med andligt tema och spelade.

Enligt flera källor var han enastående som psalmodikonist. Han använde inte stråke.

Någon säger att han spelade tvåstämmigt med sig själv, någon källa säger att han spelade ackord till sin sång. Båda de sakerna kunde tyda på att hans psalmodikon hade mer än en melodisträng

På denna bild har Lundgrens psalmodikon endast har en melodisträng
Men han har två strängar till, som om man spelade med stråke skulle tjäna som resonanssträngar. Men om det är två sensträngar så kan han med den ställning han håller högerhanden här, mycket väl ha tagit en del toner med tummen på strängen närmast sig, och med fingrarna den andra och därmed fått ett antal klanger att laborera med.
Han kan ju ju också haft ett annat psalmodikon, med två melodisträngar. Det lär vi aldrig få veta.
Carl Lundgren föddes 1839 iLund i Karlskoga bergslag.
Han var känd under namnet Lundgren med lådan.

Carl Lundgren, 1929

 

Project Runeberg Följande avsnitt om Lundgren med Lådan är hämtat från Projekt Runeberg
ur Den Inre Missionens Historia III:2 Författare Jacob Ekman

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

En låt från Brevik och en från Backa med Gunnar Fredelius

 

Hem x Instrumentet x Tips x Lundgren med lådan x Länkar x Timeline