VÄLKOMMEN TILL PSALMODIKONSIDAN

på Nyckelharpans Forum

En sida om psalmodikonets ursprung och användning förr och nu. Sidan byggs ut allt eftersom.

Psalmodikon är idag ett relativt okänt instrument. Annat var det i Sverige, Norge och Finland från 1800-talets mitt och framåt. Allra vanligast var det i Sverige, där det under en period var obligatoriskt i alla klassrum, en kunglig rekommendation uppmanade alla församlingar att skaffa ett och det var förmodligen det vanligast förekommande instrumentet i stugorna. Därtill användes det av nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och av frikyrkor. Efter ett halvsekel ersattes det mer och mer av andra instrument. I klassrummen sågs fler och fler tramporglar – som inom parentes sagt var standard ända in på 1950-talet, medan psalmodikonet förpassades till förråd eller gick som kaffeved. I hemmen levde de en tynande tillvaro, livskraftigast i några landsändar som Västergötland och de nordligaste landskapen.

Var kom det ifrån, varför och hur, och hur ser det ut idag. Lite av det handlar denna webbplats om

För innehållet - klicka i menyn till vänster


Welcome to the Psalmodikon page

at Nyckelharpans forum

This site focus on the Psalmodikon. It's origin and use. Also some tips or suggestions.
At the present most is in Swedish, but we will soon have more content in English.

Please click the links to the left

Enjoy

Uppdaterat 2018-07-23

Utkast till en pdf för utskrift