Psalmodikon

VÄLKOMMEN TILL PSALMODIKONSIDAN

En sida om psalmodikonets ursprung och användning förr och nu. Sidan byggs ut allt eftersom.

Innehållet är skrivet ömsom från min personliga vinkel, ömsom övergripande och, så långt möjligt, saklig utgångspunkt.

på Nyckelharpans Forum

Sidan är under omarbetning - ett utkast finns här

Part of the site is TEMPORARY down - a better version will come soon
A temporary version of part of the swedish language page, can be found HERE

OBS hela sidan är att betrakta som ett utkast. Det finns gott om språkliga fel, sannolikt onödiga upprepningar mm, men jag har ändå valt att lägga ut det.
Delar av sidan är neplockad så länge
Testa gärna att ladda om ramen så du får upp den senaste releasen, så du inte ser något gammalt som ligger kvar i cacheminnet

En sida om psalmodikonets ursprung och användning förr och nu. Sidan byggs ut allt eftersom.

Psalmodikon är idag ett relativt okänt instrument. Annat var det i Sverige, Norge och Finland från 1800-talets mitt och framåt. Vanligast var det i Sverige, där det under en period var obligatoriskt i alla klassrum, en kunglig rekommendation uppmanade alla församlingar att skaffa ett och det var förmodligen det vanligast förekommande instrumentet i stugorna. Det användes flitigt i nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och frikyrkor. Efter ett halvsekel ersattes det mer och mer av andra instrument. I klassrummen sågs fler och fler tramporglar – som inom parentes sagt var standard ända in på 1950-talet, medan psalmodikonet förpassades till förråd eller gick som kaffeved. I hemmen levde de en tynande tillvaro, livskraftigast i några landsändar som Västergötland och de nordligaste landskapen.

Var kom det ifrån, varför och hur, och hur ser det ut idag. Lite av det handlar denna webbplats om

För innehållet - klicka i menyn till vänster


Welcome to the Psalmodikon page

at Nyckelharpans forum

This site focus on the Psalmodikon. It's origin and use. Also some tips or suggestions.
At the present most is in Swedish, but we will soon have more content in English.

Please click the links to the left

Enjoy

Uppdaterat 2018-09-16