Psalmodikonsidan

Gunnar Fredelius


Elin Fredriksson i Bilsholmen

Elin Fredriksson, Bilsholmen Vårkumla
Fotograf Erik Fredelius
Elin och hennes syskon, mina farskusiner, spelade mest för husbehov, men även till dans
Det var inte fråga om dansbanor, utan i mindre sammanhang
då man bjöd in grannar och bekanta. Då spelades fiol, tramporgel och psalmodikon.

Psalmodikon

  Note:
* More parts in English will be added
* More material is on it's way


* Framöver kommer allt eller det mesta att finnas på såväl engelska som svenska
* Mera material kommer att läggas till allt eftersom

 

Förord

På dessa sidor berättar jag lite om psalmodikonets historia. 
Vidare om mina egna upplevelser som barn av psalmodikonet som en naturlig del i livet för mig genom mina äldre släktingar och att vi hade psalmodikon hemma. De byggde även ett psalmodikon till min far när han var liten.

Så tanken är en sida som delvis utgår från min personliga horisont, delvis från vad jag forskat fram. Därtill bidrag från andra! Under några år har jag diskuterat mycket med Peter Ellertsen, som även han lagt ned mycket arbete på att kartlägga psalmodikonets ursprung och utveckling
Vi har sållat fram säkra uppgifter och skiljt ut dem från en uppsjö gissningar och skrönor som presenterats som fakta. Sent i det arbetet fann vi Ostenfelds uppsats från 1978. Där fanns mycket av de uppgifter vi fått fram på andra vägar och även några viktiga pusselbitar som vi inte hade säkra källor på.


Jag kommer att prata lite om olika typer av psalmodikon, ge lite tips om hur man får liv i ett gammalt instrument man kanske haft på väggen, vinden eller vebon. Slutligen prata lite om själva spelet 
I maj 2018 skrev Kristina Buzinov en uppsats på Metropolitan State University of Denver. Den finns här såväl på originalspråk som översatt.
Peter Ellertsen, norskättling, sakkunnig på olika folkliga instrument och USA.s aktoritet vd gäller psalmodikon kommer ett bidra med material om Lars Paul Esbjörn. En man som betydde mycket för psalmodikonets spridning i USA och som inte heller saknade betydelse i Sverige där han bland annat tjänstgjorde i Hille

 Föreningen Nordiska psalmodikonförbundet verkar i Norden, främst Sverige. Det finns några grpper som regelbundet uppträder med sina psalmodika. Hallarydsgruppen och Stockholmsbaserade En Sträng är de vi sett mest av

Bilden till vänster visar ett par av medlemmarna i En Sträng, vid ett framträdande på Lidingö 2017. Foto G Fredelius

 

 Till Höger: Christina Frohm känner vi kanske mest som sörmlandsspelman. Mindre känt är nog att hon har visningar i ett skolmuseeum som låter barn uppleva skolan som den var förr. På den tiden då psalmodikon var obligatoriska i klassrummen
Fotograf Tuija Kornesjö